Bạn đang xem: Trang chủ » Giới thiệu » Đất nước và con người CHLB Đức » TÌM HIỂU NƯỚC ĐỨC – Phần câu hỏi của tuần thứ 37 (180-185)

Đất nước và con người CHLB Đức

TÌM HIỂU NƯỚC ĐỨC – Phần câu hỏi của tuần thứ 37 (180-185)

Ngày đăng: 03/09/2016 In trang
Đây là những câu hỏi về xã hội, cơ cấu tổ chức nhà nước, hệ thống chính trị và luật pháp của nước CHLB Đức, do Sở chuyên trách về nhập cư và tị nạn Liên bang biên soạn. Tài liệu này dùng cho việc kiểm tra kiến thức để nhập quốc tịch và là một phần trong chương trình thi tiếng Đức hệ B1. Với những khái niệm phức tạp, ví dụ vấn đề bầu cử, tác giả có giải thích bổ sung thêm. Phần trả lời cho mỗi câu hỏi có bốn đáp án a,b,c,d, trong đó chỉ có một đáp án đúng.

Đáp án câu hỏi tuần thứ 36

 176c, 177b, 178d, 179b, 180c

 

Câu 181

Was wollte Willy Brandt mit seinem Kniefall 1970 im ehemaligen jüdischen Ghetto in Warschau ausdrücken?

 1. Er hat sich den ehemaligen Alliierten unterworfen
 2. Er bat Polen und die polnischen Juden um Vergebung
 3. Er zeigte seine Demut vor dem Warschauer Pakt
 4. Er sprach ein Gebet am Grab des Unbekannten Soldaten

Bằng hành động quỳ gối năm 1970 ở khu trước kia là khu Do Thái ở Vác-sa-va, Willy Brand muốn thể hiện điều gì?

 1. Ông đã chịu đầu hàng thế lực đồng minh hồi đó.
 2. Ông xin Ba Lan và những người Do Thái ở Ba Lan thứ lỗi.
 3. Ông thể hiện sự nhụt trí trước khối Vác – sô – vi.
 4. Ông nói lời cầu nguyện ở mộ các chiến sĩ vô danh.

Câu 182

Welche Parteien wurden 1946 zwangsweise zur SED vereint, der Einheitspartei der späteren DDR?

 1. KPD und SPD
 2. SPD und CDU
 3. CDU und FDP
 4. KPD und CSU

 

Năm 1946 những đảng nào bắt buộc phải sáp nhập thành đảng SED, Đảng thống nhất của CHDC Đức sau này?

 1. KPD và SPD (Đảng CS và đảng Dân chủ xã hội)
 2. SPD và CDU (Đảng Dân chủ xã hội và đảng Liên minh dân chủ Thiên chúa giáo)
 3. CDU và FDP (Đảng Liên minh dân chủ Thiên chúa giáo và đảng Tự do Đức)
 4. KPD và CSU (Đảng CS và đảng Liên minh xã hội Thiên chúa giáo)

Câu 183

 

Wann war in der Bundesrepublik Deutschland das „Wirtschaftswunder“?

 1. 40er Jahre
 2. 50er Jahre
 3. 70er Jahre
 4. 80er Jahre

„Kỳ tích kinh tế“ xuất hiện ở CHLB Đức khi nào?

 1. Trong những năm 40
 2. Trong những năm 50
 3. Trong những năm 70
 4. Trong những năm 80

Câu 184

 

Was nannten die Menschen in Deutschland sehr lange „die Stunde Null“ß

 1. Damit wird die Zeit nach der Wende im Jahr 1989 bezeichnet
 2. Damit wurde der Beginn des Zweiten Weltkrieges bezeichnet.
 3. Darunter verstand man das Ende des Zweiten Weltkrieges und den Beginn des Wiederaufbaus
 4. Damit ist die Stunde gemeint, in der die Uhr von der Sommerzeit auf die Winterzeit umgestellt wird.

Người Đức gọi một thời gian dài sự kiện gì là „Giờ số không“?

 1. Để đánh dấu thời gian sau bước ngoặt chính trị năm 1989.
 2. Để đánh dấu thời gian bắt đầu bùng nổ Chiến tranh thế giới lần thứ hai.
 3. Người ta hiểu khái niệm này là thời điểm kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ hai và bắt đầu thời kỳ xây dựng lại.
 4. Để nói về thời gian người ta chuyển từ giờ mùa hè sang giờ mùa đông.

Câu 185

 

Wofür stand der Ausdruck „Eisener Vorhang“? Für die Abschottung…

 1. des Warschauer Pakts gegen den Westen
 2. Norddeutschlands gegen Süddeutschland
 3. Nazi-Deutschlands gegen die Alliierten
 4. Europas gegen die USA

Hình tượng „Bức màn sắt“ được dùng để chỉ cái gì? Để che chắn…

 1. Khối Vác – sô – vi chống phương tây
 2. Bắc Đức tấn công nam Đức
 3. Quốc xã Đức chống quân đồng minh
 4. Châu Âu chống Mỹ

 

BBT

Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

Tỷ giá - Thời tiết

Tỷ giá

Thông tin thời tiết

   

Back To Top