Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » Bế mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI

Tin Thái Bình

Bế mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI

Ngày đăng: 12/07/2018 In trang
Sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn, chiều ngày 12-7, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI đã họp phiên bế mạc. Dự phiên bế mạc có các đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo HĐND, UBND; UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại phiên họp, đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó nhiều vấn đề nổi cộm mà nhân dân và cử tri quan tâm như: xây dựng NTM, triển khai nước sinh hoạt nông thôn, thu hút đầu tư, xử lý ô nhiễm môi trường, công tác đảm bảo an toàn giao thông, vấn đề dạy thêm học thêm, chế độ cho các đối tượng chính sách,…

Đồng chí Phạm Văn Ca - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã phát biểu giải trình và làm rõ thêm một số vấn đề các đại biểu có ý kiến tại kỳ họp. Trong đó, khẳng định nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của tỉnh, cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và các địa phương nên 6 tháng đầu năm 2018, tình hình KTXH của tỉnh đạt được những kết quả tích cực, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, an ninh quốc phòng tiếp tục được giữ vững.

Đối với kế hoạch, nhiệm vụ trong phát triển KTXH, an ninh quốc phòng của tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Thái Bình sẽ tiếp tục thực hiện tốt các đề án sản xuất nông nghiệp của tỉnh, tăng cường tích tụ ruộng đất, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nhất là trong trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đặc biệt là đối với xây dựng NTM tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đáp ứng đối với các yêu cầu về tiêu chí NTM trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương làm tốt công tác quản lý tài nguyên môi trường. Nhất là trong quản lý đất đai, xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép, tổ chức tốt việc giải phóng mặt bằng để các dự án đầu tư vào tỉnh thuận lợi, tăng cường xử lý rác thải, đẩy mạnh việc triển khai nước sinh hoạt nông thôn, đảm bảo chất lượng nước cho người dân sử dụng.

Về phát triển công nghiệp, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các giải pháp để tăng cường thu hút đầu tư, ưu tiên các dự án có công nghệ cao, bảo vệ môi trường. Quy hoạch và bố trí các khu, cụm công nghiệp hợp lý, nhất là khu kinh tế ven biển, mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển, sản xuất. Tăng thu ngân sách địa phương, tạo công ăn việc làm mới cho người lao động.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành thuế tăng cường thu ngân sách, chống thất thu thuế, hoàn thành dự toán được giao. Cơ cấu lại chi ngân sách, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý. Xác định nợ công và có giải pháp xử lý nợ. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng nhấn mạnh một số giải pháp trong phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thực hiện tốt các chế độ cho đối tượng chính sách. Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, an ninh quốc phòng. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tạo đà cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới.                                            

* Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, thẳng thắn thảo luận, nghiên cứu, xem xét và đóng góp nhiều ý kiến vào các báo cáo của UBND tỉnh và các ngành liên quan, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh đến với kỳ họp. Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã biểu quyết và thông qua 20 Nghị quyết gồm:

1 – Nghị quyết Phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương, ngân sách cấp tỉnh năm 2016

2 – Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3 – Nghị quyết Phê duyệt bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

4 – Nghị quyết Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

5 – Nghị quyết Quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

6 – Nghị quyết Về việc chuyển kinh phí tạm ứng thành thực chi ngân sách cho Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh năm 2018

7 – Nghị quyết Quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình

8 – Nghị quyết Nhất trí về chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại Khu đô thị mới Kiến Giang, Thành phố Thái Bình

9 – Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Bình

10 – Nghị quyết Về việc nhất trí chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy

11 – Nghị quyết Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018

12 – Nghị quyết Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018

13 – Nghị quyết Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ của ngân sách địa phương đối với phần vốn vay lại Dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực Đồng bằng sông Hồng sử dụng vốn vay của Ngân hàng tái thiết Đức (KfW)

14 – Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2018 - 2020

15 – Nghị quyết Quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018 - 2020

16 – Nghị quyết Đặt tên đường, tên phố thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ

17 – Nghị quyết Về việc phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2018

18 – Nghị quyết Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2018

19 – Nghị quyết Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019

20 – Nghị quyết Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp HĐND tỉnh lần này có nhiều đổi mới, đã dành thời gian thỏa đáng cho nội dung thảo luận tại hội trường về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Nội dung chất vấn tập trung vào một số vấn đề quan trọng, bức xúc được các vị đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm. Việc thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, đã góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận và thống nhất ban hành 20 nghị quyết. Đây là cơ sở để từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách của địa phương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo. Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, đồng chí chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh:

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị thường trực HĐND, các ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng các hình thức tiếp xúc cử tri; tăng cường giám sát, nhất là đối với những vấn đề bức xúc được cử tri và nhân dân quan tâm để đề xuất kịp thời các biện pháp xử lý. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan dân cử, chính quyền cùng cấp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo quy định. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của tỉnh đặt ra trong năm 2018 và những năm tiếp theo.     

 

      

Phạm Ngọc

 
Theo thaibinhtv
Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

Tỷ giá - Thời tiết

Tỷ giá

Thông tin thời tiết

   

Back To Top