Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra kết quả xây dựng NTM và xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại huyện Vũ Thư

Tin Thái Bình

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra kết quả xây dựng NTM và xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại huyện Vũ Thư

Ngày đăng: 02/11/2018 In trang
Chiều ngày 1/11, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì các buổi làm việc tại huyện Vũ Thư về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020.

 

Dự làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo một số Sở, ngành.

Đoàn công tác làm việc tại xã Song An huyện Vũ Thư

Đoàn công tác đã về làm việc tại xã Song An, một trong 3 địa phương được chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Vũ Thư gồm xã Song An, xã Nguyên Xá và xã Song Lãng. 

Xã Song An được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. Đến thời điểm này, theo đánh giá của địa phương, xã còn 7 tiểu mục thuộc 5/11 tiêu chí chưa đạt so với quy định của xã nông thôn mới nâng cao. Xã đề ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. 

Quang cảnh NTM tại xã Song An huyện Vũ Thư

Phát biểu chỉ đạo tại xã Song An,  Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Song An cần đưa ra những phương pháp, cách làm hiệu quả trên cơ sở những điều kiện thực tiễn của địa phương trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Rà soát đánh giá kỹ lại các tiêu chí, xác định nhiệm vụ còn lại là gì, vấn đề gì là vấn đề thuộc trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương, vấn đề gì cần tỉnh và huyện giúp đỡ. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu xã Song An cần quan tâm cải tạo bộ mặt nông thôn, tuyên truyền nếp sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tạo sự đoàn kết thống nhất, sự đồng thuận trong nhân dân.

Tại buổi làm việc với huyện Vũ Thư, theo báo cáo của UBND huyện, đến nay huyện Vũ Thư có 21/29 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, kế hoạch năm 2018 có thêm 3 xã được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã còn lại sẽ phấn đấu về đích năm 2019. Về xây dựng huyện nông thôn mới, hiện Vũ Thư đã đạt 5/9 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đã có kế hoạch và lộ trình triển khai thực hiện. 

Huyện vũ Thư báo cáo quá trình xây dựng NTM

Tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Vũ Thư cũng đã báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản và giải pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thời gian tới, trong đó đặt mục tiêu trả hết nợ trong các năm 2019-2020. Các đại biểu đã tham gia ý kiến làm rõ một số vấn đề về phương án xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản cấp huyện và cấp xã của huyện Vũ Thư. Giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở 3 xã Song An, Song Lãng và Nguyên Xá. Kế hoạch hoàn thiện xây dựng huyện nông thôn mới thời gian tới. 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Vũ Thư cần có giải pháp quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, trước hết phải nỗ lực đạt được chỉ tiêu là đưa 3 xã đã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018. Cùng với đó là thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn và có giải pháp giúp đỡ các xã này. Về xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, huyện cần rà soát, đánh giá thực trạng cả về yếu tố cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ xã để triển khai cho sát với thực tế. Đối với xây dựng huyện nông thôn mới, huyện Vũ Thư cần đặt mục tiêu đưa các xã còn lại sớm về đích nông thôn mới, đảm bảo 100% số xã của huyện về đích trong năm 2019. Chỉ đạo các xã rà soát lại, yêu cầu khẩn trương hoàn thành các tiêu chí, phân công cán bộ phụ trách từng xã, thường xuyên giao ban, kiểm điểm tiến độ thực hiện. Cùng với đó, các Sở, ngành của tỉnh phối hợp với huyện để tháo gỡ những khó khăn, tồn tại liên quan đến từng lĩnh vực.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện Vũ Thư tập trung ưu tiên giải quyết nợ xây dựng cơ bản, kiểm soát chặt chẽ nợ tại các địa phương, chỉ cho khởi công mới các công trình khi có đủ điều kiện cho phép./.

Cao Biền

Dự làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo một số Sở, ngành.

Đoàn công tác làm việc tại xã Song An huyện Vũ Thư

Đoàn công tác đã về làm việc tại xã Song An, một trong 3 địa phương được chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Vũ Thư gồm xã Song An, xã Nguyên Xá và xã Song Lãng. 

Xã Song An được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. Đến thời điểm này, theo đánh giá của địa phương, xã còn 7 tiểu mục thuộc 5/11 tiêu chí chưa đạt so với quy định của xã nông thôn mới nâng cao. Xã đề ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. 

Quang cảnh NTM tại xã Song An huyện Vũ Thư

Phát biểu chỉ đạo tại xã Song An,  Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Song An cần đưa ra những phương pháp, cách làm hiệu quả trên cơ sở những điều kiện thực tiễn của địa phương trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Rà soát đánh giá kỹ lại các tiêu chí, xác định nhiệm vụ còn lại là gì, vấn đề gì là vấn đề thuộc trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương, vấn đề gì cần tỉnh và huyện giúp đỡ. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu xã Song An cần quan tâm cải tạo bộ mặt nông thôn, tuyên truyền nếp sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tạo sự đoàn kết thống nhất, sự đồng thuận trong nhân dân.

Tại buổi làm việc với huyện Vũ Thư, theo báo cáo của UBND huyện, đến nay huyện Vũ Thư có 21/29 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, kế hoạch năm 2018 có thêm 3 xã được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã còn lại sẽ phấn đấu về đích năm 2019. Về xây dựng huyện nông thôn mới, hiện Vũ Thư đã đạt 5/9 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đã có kế hoạch và lộ trình triển khai thực hiện. 

Huyện vũ Thư báo cáo quá trình xây dựng NTM

Tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Vũ Thư cũng đã báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản và giải pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thời gian tới, trong đó đặt mục tiêu trả hết nợ trong các năm 2019-2020. Các đại biểu đã tham gia ý kiến làm rõ một số vấn đề về phương án xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản cấp huyện và cấp xã của huyện Vũ Thư. Giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở 3 xã Song An, Song Lãng và Nguyên Xá. Kế hoạch hoàn thiện xây dựng huyện nông thôn mới thời gian tới. 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Vũ Thư cần có giải pháp quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, trước hết phải nỗ lực đạt được chỉ tiêu là đưa 3 xã đã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018. Cùng với đó là thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn và có giải pháp giúp đỡ các xã này. Về xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, huyện cần rà soát, đánh giá thực trạng cả về yếu tố cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ xã để triển khai cho sát với thực tế. Đối với xây dựng huyện nông thôn mới, huyện Vũ Thư cần đặt mục tiêu đưa các xã còn lại sớm về đích nông thôn mới, đảm bảo 100% số xã của huyện về đích trong năm 2019. Chỉ đạo các xã rà soát lại, yêu cầu khẩn trương hoàn thành các tiêu chí, phân công cán bộ phụ trách từng xã, thường xuyên giao ban, kiểm điểm tiến độ thực hiện. Cùng với đó, các Sở, ngành của tỉnh phối hợp với huyện để tháo gỡ những khó khăn, tồn tại liên quan đến từng lĩnh vực.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện Vũ Thư tập trung ưu tiên giải quyết nợ xây dựng cơ bản, kiểm soát chặt chẽ nợ tại các địa phương, chỉ cho khởi công mới các công trình khi có đủ điều kiện cho phép./.

Cao Biền

Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

 

 

Tin được quan tâm

Back To Top