Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » Hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2017

Tin Thái Bình

Hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2017

Ngày đăng: 03/12/2017 In trang
Ngày 1/12, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng các ban Đảng; lãnh đạo UBND tỉnh.

Buổi sáng, các báo cáo viên nghe cập nhật thông tin về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; báo cáo kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2017.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cập nhật thông tin về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ông Tăng Minh Lộc, nguyên Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đi sâu phân tích những nội dung mới trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ban hành theo Quyết định số 1980/QĐ/TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Khẳng định nội dung định hướng, đặc trưng của nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa giai đoạn 2016 - 2020 đó là đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn được nâng cao nhanh và bền vững; nông thôn phát triển theo quy hoạch, có hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài; môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn; bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn và phát huy; chất lượng hệ thống chính trị cơ sở được nâng cao. 

Bộ tiêu chí nhằm cụ thể hóa nội dung định hướng và đặc trưng của nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa; là căn cứ để thực hiện nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, là chuẩn mực để các xã lập kế hoạch phấn đấu đạt 19 tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 

Ngoài ra, đồng chí báo cáo viên trung ương còn trao đổi kinh nghiệm, những mô hình, cách làm hay trong xây dựng và phát triển nông thôn ở nhiều quốc gia, địa phương khác. Đồng chí đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Bình đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời tin tưởng trong thời gian tới dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo từ tỉnh tới cơ sở, Thái Bình sẽ tiếp tục là điểm sáng của toàn quốc về xây dựng nông thôn mới.

Về kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2017, nhìn chung công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương, tăng cường thông tin và định hướng dư luận xã hội. Nhiều cấp ủy đã chủ động sử dụng kênh tuyên truyền miệng để quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách tại địa phương. Từ đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Buổi chiều, các báo cáo viên đã nghe đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ. Năm 2017, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 11% so với năm 2016. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến nay, toàn tỉnh có 186 xã và 1 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Thực hiện chương trình nước sạch nông thôn, hiện nay, toàn tỉnh có 31 doanh nghiệp đầu tư 57 dự án đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn, 100% đường ống cấp 1 đến các đã hoàn thành.

Đã hoàn thành việc tháo dỡ lò vôi tại khu vực cầu Nghìn. Một số công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đầu tư. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực; có 701 doanh nghiệp và 123 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký kinh doanh. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng 17,7%. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân nhất là hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội và gia đình có công với cách mạng. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt. Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, trong sản xuất nông nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cần tập trung nhân rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao; đầu tư thu hút công nghiệp phục vụ nông nghiệp; đẩy mạnh khai thác du lịch nông nghiệp; quan tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục kiên trì đẩy mạnh tích tụ đất đai, tạo điều kiện thuận lợi phát triển nông nghiệp hàng hóa. Trong công nghiệp, chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển khu vực ven biển; phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư lớn, trọng điểm sớm đi vào hoạt động, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh. Tiếp tục thực hiện xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư trong tất cả các lĩnh vực, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí báo cáo viên nắm vững các chủ trương để định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, phá hoại, gây mất ổn định chính trị; từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong các tầng lớp nhân dân, tạo cơ sở, tiền đề vững chắc để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Cũng trong buổi chiều, các báo cáo viên đã nghe Đại tá Lê Ngọc Đỉnh, báo cáo viên Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam thông tin chuyên đề về kết quả hội nghị cấp cao APEC 2017 và chuyên đề về kết quả Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX, dự báo tình hình Trung Quốc trong thời gian tới và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017; tập trung tuyên truyền, tham mưu triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng bảo đảm thời gian theo kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra. Tiếp tục tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền về các sự kiện chính trị, đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2017 và những định hướng lớn trong năm 2018. Nắm dư luận xã hội và phản ánh kịp thời, chính xác để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có cơ sở tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý, giải quyết.

Đào Quyên

 

Theo thaibinhtv

 

Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

Album ảnh, Đại Hội VIII - Hội đồng hương Thái Bình CHLB Đức, Berlin 16.05.2016

Thanh niên & Sinh viên Thái bình

Tin hội đồng hương thái bình chlb Đức

Hát xẩm - Hồng Tươi - Hoàng Thị Dư - Xuân Phương - Trà Giang

Tỷ giá - Thời tiết

Tỷ giá

Thông tin thời tiết

   

Back To Top