Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI

Tin Thái Bình

Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI

Ngày đăng: 16/10/2018 In trang
Sáng nay,16-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, khai mạc Kỳ họp bất thường xem xét, quyết định danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất, diện tích đất trồng lúa cần chuyển mục đích sử dụng để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các sở ngành liên quan, các huyện, thành phố dự kỳ họp. 

Phát biểu khai mạc, Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt mục đích, nội dung, yêu cầu của Kỳ họp; đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị đúng đắn các vấn đề theo thẩm quyền, góp phần vào thành công của kỳ họp.

 

Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình các tờ trình của UBND tỉnh về việc bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018; về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018; về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Tờ trình về việc điều chỉnh dự toán chi lĩnh vực y tế ngân sách huyện, thành phố, đồng thời bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế của Sở Y tế năm 2018.

 

Đồng chí Trịnh Quang Hiệp, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kiểm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về các tờ trình của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp bất thường lần này. 

Thảo luận tại hội trường, nhìn chung các đại biểu HĐND tỉnh khẳng định tính cấp thiết, tầm quan trọng, cơ bản nhất trí với nội dung các tờ trình của UBND tỉnh để triển khai các dự án trọng điểm, nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển. 

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm sáng tỏ thêm một số vấn đề mà HĐND tỉnh và cử tri quan tâm. Đồng thời báo cáo khái quát về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2018; đi sâu phân tích nguyên nhân của 1số tồn tại, hạn chế; nêu bật những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội từ nay tới cuối năm. Trong đó, cần đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, bảo đảm thực chất, bền vững; Chủ động phối hợp, đôn đốc các doanh nghiệp, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa dự án vào hoạt động theo phương án đã phê duyệt, nhất là các dự án lớn, trọng điểm như: Xây dựng Khu Kinh tế Thái Bình, Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp, dự án tuyến đường bộ ven biển Thái Bình. Làm tốt công tác điều hành ngân sách, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước. 

 

 

Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; thực hiện hoàn thành việc hỗ trợ  về nhà ở cho người có công theo chỉ đạo của Chính phủ. 

 

 

 

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh quyết nghị, thống nhất ban hành 5 Nghị quyết gồm: Nghị quyết Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018; Nghị quyết Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018; Nghị quyết Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương, ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình. 

Phát biểu bế mạc,  đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh:

 

 

 

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh,  nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đồng bộ, bằng nhiều hình thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các Nghị quyết , kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án đầu tư, về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Nhân dịp này, HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần trách nhiệm , đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng , đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ,giải pháp điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018, tạo đà cho sự phát triển nhanh, bền vững hơn trong tương lai.

Duy Huy

 

Theo thaibinhtv

 

Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

Giới thiệu

Album ảnh, Đại Hội VIII - Hội đồng hương Thái Bình CHLB Đức, Berlin 16.05.2016

Thanh niên & Sinh viên Thái bình

Hát xẩm - Hồng Tươi - Hoàng Thị Dư - Xuân Phương - Trà Giang

 

 

Tin được quan tâm

Back To Top