Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » Nỗ lực tạo môi trường đầu tư thuận lợi

Tin Thái Bình

Nỗ lực tạo môi trường đầu tư thuận lợi

Ngày đăng: 04/11/2019 In trang
Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 182 dự án với tổng vốn đầu tư 31.988,084 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 61.000 lao động, trong đó có 48 dự án nước ngoài với tổng vốn đăng ký 10.133,161 tỷ đồng. Đạt được kết quả trên là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương.

 

Sản xuất tại Công ty PS Vina (khu công nghiệp Gia Lễ, Đông Hưng).

Trước đây, hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế; việc giải phóng mặt bằng ở một số nơi còn gặp nhiều khó khăn; nguồn lao động của tỉnh tuy nhiều, nhưng tay nghề lao động chưa cao, chuyên môn chưa phù hợp... Trước thực trạng đó, tỉnh đã có nhiều cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt để giải quyết tất cả các “rào cản”,  trong đó có việc cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn nhà đầu tư. 

Theo đó, đối với các khu công nghiệp được phê duyệt quy hoạch trước năm 2015 (khu công nghiệp Phúc Khánh, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, khu công nghiệp Gia Lễ, khu công nghiệp Sông Trà, khu công nghiệp Cầu Nghìn), đến nay cơ bản được đầu tư xây dựng, bảo đảm đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư thứ cấp. Đối với các khu công nghiệp được phê duyệt quy hoạch sau năm 2015: khu công nghiệp Tiền Hải, nhà đầu tư đang xây dựng hạ tầng phần mở rộng; khu công nghiệp Thaco - Thái Bình đang tiến hành công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ diện tích đất cho nhà đầu tư xây dựng hạ tầng chậm nhất đến hết ngày 31/12/2019. Xử lý nước thải có vai trò hết sức quan trọng và luôn là thách thức lớn trong các khu công nghiệp. 

Hiện tại, toàn tỉnh có 6 khu công nghiệp đang hoạt động, trong đó có 3 khu công nghiệp đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, bao gồm: khu công nghiệp Phúc Khánh đang vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế 2.000m3/ngày đêm; khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh đang vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế 4.560m3/ngày đêm; khu công nghiệp Gia Lễ đang vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế 500m3/ngày đêm. Chất lượng nước thải của các hệ thống xử lý nước trên đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A giá trị C, đạt quy chuẩn cho phép xả thải ra môi trường. Còn lại 3 khu công nghiệp đều đang khẩn trương hoàn thiện, đưa hệ thống xử lý nước thải tập trung đi vào hoạt động. Cụ thể, khu công nghiệp Cầu Nghìn đã hoàn thành thi công xây dựng trạm xử lý nước thải với công suất thiết kế 500m3/ngày đêm (giai đoạn 1); khu công nghiệp Tiền Hải, nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đang trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở hạng mục công trình trạm xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế 3.500m3/ngày đêm; đồng thời, đang triển khai các bước phục vụ san lấp mặt bằng để khởi công xây dựng; khu công nghiệp Sông Trà, đầu năm 2019 nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng đã tổ chức khởi công xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế 3.700m3/ngày đêm. Việc xử lý chất thải rắn cũng được tổ chức thực hiện một số biện pháp có tính khả thi, cơ bản giải quyết được lượng rác thải của các doanh nghiệp, đối với chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được Công ty Môi trường và Công trình đô thị thành phố Thái Bình và các đơn vị vệ sinh môi trường của các xã trực tiếp thu gom vận chuyển xử lý; chất thải rắn công nghiệp được các doanh nghiệp thu gom và phân loại, một phần được bán tái chế hoặc tái sử dụng, phần còn lại thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý; chất thải nguy hại do các doanh nghiệp ký hợp đồng với các đơn vị có đủ chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý.

Công tác cải cách hành chính liên quan đến thủ tục đầu tư được tỉnh đặc biệt quan tâm và đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét, các quy trình được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian và cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết liên quan đến doanh nghiệp. Đơn cử như không yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm bất cứ giấy tờ khác ngoài giấy tờ theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, ngày 12/11/2015 của Chính phủ. Thời gian giải quyết thủ tục đầu tư được cắt giảm bình quân 35%, riêng thủ tục hành chính về cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án giảm 63% thời gian. Các thông tin về đầu tư, kinh doanh và các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách mới, quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động được công khai, minh bạch. Theo ông Khúc Văn Lượng, Quyền Trưởng ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Ban thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan để xây dựng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Hiện tại, bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban bao gồm 50 thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1528/QĐ-UBND, ngày 7/6/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh. Ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt ban hành, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã thực hiện niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ, rõ ràng các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm  Phục vụ hành chính công tỉnh, trụ sở cơ quan và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của cơ quan, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, tra cứu thông tin về thủ tục hành chính. Cùng với đó, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ mẫu trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban tại Quyết định số 1916/QĐ-UBND, ngày 10/7/2019. Căn cứ quy trình mẫu đã được UBND tỉnh phê duyệt, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đang xây dựng quy trình cụ thể đối với từng thủ tục để công bố công khai làm căn cứ cho các đối tượng liên quan thực hiện. Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cũng đã đăng ký triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 27 thủ tục và mức độ 4 đối với 2 thủ tục thuộc các lĩnh vực quản lý.

Tiếp cận và sử dụng đất đai ổn định luôn là mối  quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư khi lựa chọn, quyết định đầu tư. Nhận thức rõ điều đó, ngay sau khi quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp được phê duyệt, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường nơi có khu công nghiệp tổ chức công bố công khai các quy hoạch. Mục đích để các doanh nghiệp khi có nhu cầu đều được tiếp cận và được Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh giới thiệu chi tiết tình hình thực hiện các quy hoạch khu công nghiệp để lựa chọn địa điểm đầu tư dự án cho phù hợp. Ngoài ra, các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 cũng được công khai để doanh nghiệp tiếp cận tìm hiểu. Hàng năm, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp, rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các dự án đầu tư (chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện, thành phố) và nhu cầu phát triển của các khu công nghiệp gửi UBND các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường để bổ sung kịp thời, bảo đảm yêu cầu sử dụng đất cho các dự án đúng tiến độ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được trung tâm phát triển quỹ đất của các huyện, thành phố thực hiện khẩn trương, đúng pháp luật, tạo đồng thuận trong nhân dân, đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng đất của doanh nghiệp theo dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, thành phố, doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các công việc phát sinh.

Sản xuất sứ gia dụng tại Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu (khu công nghiệp Tiền Hải).


Nhằm bảo đảm môi trường ổn định để thu hút đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, các cấp chính quyền, doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường nắm bắt tình hình các khu công nghiệp để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh để bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong các khu công nghiệp, không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Nhờ vậy, những năm qua, việc giải quyết công nhân đình công không đúng quy định của pháp luật luôn kịp thời, giúp doanh nghiệp nhanh chóng ổn định tình hình, sớm hoạt động sản xuất trở lại và được các doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao.


 Phan Lợi

Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

 

 

Tin được quan tâm

Back To Top