Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » Tiền Hải: 27/34 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tin Thái Bình

Tiền Hải: 27/34 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng: 13/05/2018 In trang
Chiều ngày 10/5, UBND tỉnh làm việc với huyện Tiền Hải về tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới (NTM) của các xã phấn đấu về đích năm 2018 và mục tiêu của Tiền Hải trở thành huyện NTM.

 

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi kiểm tra, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Tiền Hải đã báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đến nay Tiền Hải đã có 27/34 xã được UBND tỉnh phê duyệt về hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Còn lại 7 xã đạt từ 11-16 tiêu chí là: Nam Hà, Bắc Hải, Đông Trung, Đông Long, Đông Hải, Nam Hải, Nam Chính. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện xây dựng NTM năm 2017 đạt 82.306,362 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương đạt 3.984 triệu đồng; ngân sách tỉnh 10.697,362 triệu đồng; ngân sách huyện 1.500 triệu đồng; ngân sách xã đạt 66.125 triệu đồng… Huyện Tiền Hải phấn đấu đến năm 2019 sẽ trở thành huyện NTM. 

Ngoài kết quả đạt được, các địa phương còn nhiều khó khăn nêu kiến nghị với tỉnh một số việc như hiện nay nhu cầu về xi măng để nâng cấp, xây mới các tuyến đường giao thông cần được hỗ trợ. Các công trình nhóm 2 nên hỗ trợ xi măng để xây dựng. Tiêu chí môi trường có nhiều vướng mắc khi tỷ lệ dân số thấp, địa giới hành chính khi liên kết với các xã. Ngoài ra, các địa phương mong tỉnh nâng mức hỗ trợ nguồn kinh phí khi các xã về đích NTM. 

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận huyện Tiền Hải có nhiều nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới về công tác tuyên truyền, tranh thủ các nguồn lực của Trung ương, tỉnh và nguồn vốn xã hội hóa. 

Để thực hiện Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM theo kế hoạch đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Tiền Hải cần có giải pháp cụ thể hơn nữa chỉ đạo các địa phương hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt. Tích cực tuyên truyền chính sách mới, vai trò chủ thể của nhân dân, hăng hái tham gia hưởng ứng, cùng thực hiện tốt các nội dung xây dựng NTM. Tạo chuyển biến tích cực, nhất là lĩnh vực môi trường, giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… Ngoài ra, cần rà soát các tiêu chí của những địa phương đã về đích nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt về văn hóa, môi trường. Các xã đăng ký về đích năm nay cần triển khai các giải pháp đồng bộ để hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng NTM theo kế hoạch đề ra.

Mạnh Thắng

Theo baothaibinh.com.vn

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi kiểm tra, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Tiền Hải đã báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đến nay Tiền Hải đã có 27/34 xã được UBND tỉnh phê duyệt về hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Còn lại 7 xã đạt từ 11-16 tiêu chí là: Nam Hà, Bắc Hải, Đông Trung, Đông Long, Đông Hải, Nam Hải, Nam Chính. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện xây dựng NTM năm 2017 đạt 82.306,362 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương đạt 3.984 triệu đồng; ngân sách tỉnh 10.697,362 triệu đồng; ngân sách huyện 1.500 triệu đồng; ngân sách xã đạt 66.125 triệu đồng… Huyện Tiền Hải phấn đấu đến năm 2019 sẽ trở thành huyện NTM. 

Ngoài kết quả đạt được, các địa phương còn nhiều khó khăn nêu kiến nghị với tỉnh một số việc như hiện nay nhu cầu về xi măng để nâng cấp, xây mới các tuyến đường giao thông cần được hỗ trợ. Các công trình nhóm 2 nên hỗ trợ xi măng để xây dựng. Tiêu chí môi trường có nhiều vướng mắc khi tỷ lệ dân số thấp, địa giới hành chính khi liên kết với các xã. Ngoài ra, các địa phương mong tỉnh nâng mức hỗ trợ nguồn kinh phí khi các xã về đích NTM. 

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận huyện Tiền Hải có nhiều nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới về công tác tuyên truyền, tranh thủ các nguồn lực của Trung ương, tỉnh và nguồn vốn xã hội hóa. 

Để thực hiện Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM theo kế hoạch đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Tiền Hải cần có giải pháp cụ thể hơn nữa chỉ đạo các địa phương hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt. Tích cực tuyên truyền chính sách mới, vai trò chủ thể của nhân dân, hăng hái tham gia hưởng ứng, cùng thực hiện tốt các nội dung xây dựng NTM. Tạo chuyển biến tích cực, nhất là lĩnh vực môi trường, giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… Ngoài ra, cần rà soát các tiêu chí của những địa phương đã về đích nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt về văn hóa, môi trường. Các xã đăng ký về đích năm nay cần triển khai các giải pháp đồng bộ để hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng NTM theo kế hoạch đề ra.

Mạnh Thắng

 

 

Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

Tỷ giá - Thời tiết

Tỷ giá

Thông tin thời tiết

   

Back To Top