Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » Tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Tin Thái Bình

Tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Ngày đăng: 25/06/2018 In trang
" Các lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh" - Đây là đánh giá tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tới dự còn có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23, tỉnh Thái Bình đã xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết. Sau 10 năm thực hiện, các lĩnh vực văn học, nghệ thuật phát triển đa dạng, phong phú, thấm nhuần tinh thần dân chủ, khoa học, đại chúng và nhân văn. Số lượng các tác phẩm văn học nghệ thuật được sáng tác, giới thiệu tới công chúng ngày càng nhiều, chất lượng được nâng cao.

Hội văn học nghệ thuật tỉnh từng bước được kiện toàn, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết văn nghệ sỹ trong tỉnh. Việc bảo tồn, phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống, các di sản văn hóa phi vật thể được chú trọng. Các lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật đã góp phần tích cực trong tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KTXH của tỉnh. Tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bọn phản động, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được trong lĩnh vực văn học nghệ thuật của tỉnh Thái Bình thời gian qua, đồng thời đề nghị, cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về lĩnh vực văn học nghệ thuật, định hướng tuyên truyền. Tăng cường sự lãnh đạo và quản lý nhà nước đối với hoạt động văn học, nghệ thuật. Đấu tranh, ngăn chặn xử lý các hoạt động sáng tác, văn học nghệ thuật xấu. Chú trọng sáng tác các tác phẩm, hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển KTXH của tỉnh.

Phát huy vai trò sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ, thúc đẩy quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật góp phần nâng cao đời tinh thần của nhân dân. Làm tốt công tác tham mưu giúp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, xây dựng đội ngũ văn nghệ sỹ đoàn kết, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức lối sống lành mạnh. Đồng thời chú trọng đầu tư nguồn lực, cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật hoạt động hiệu quả thời gian tới.                                                                            

Phạm Ngọc

 
Theo thaibinhtv
Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

Tỷ giá - Thời tiết

Tỷ giá

Thông tin thời tiết

   

Back To Top